دلخسته

قصه ی دلتنگی های مـن

تـــو دســت در دســت دیــگــری . . .مـن در حـال نـوازش ِ دلــی کــه سـخـت گــرفـتـه اسـت از تـو . . .مــدام بــر او تــکــرار مــی کــنــم کــه نــتــرس عـــزیـــز دل. . .آن دســـت هـــا بـــه هـــیـــچ کـــس وفـــا نـــدارنـــد . . .نوشته شده در دوشنبه 27 خرداد‌ماه سال 1392ساعت 01:19 ب.ظ توسط شادی نظرات (440)