دلخسته

قصه ی دلتنگی های مـن
حَســـــرتـــ !


  

یَعنــــی رو به رویَم نشستــــه ای . . .وَ باز خیســــیِ چَشمانَمـ را . . .آنــ دَستمــــالِ خُشکـــِ بی اِحساســـ پاکــــ کند . . .حَســــرَتـــ !یَعنـــــی شانه هایَتــــ دوشــ به دوشَــــمـ باشَـــد . . .اَمــا نتوانَمـ از دِلتَنگـــی به آنــ پَنـــاه ببرَمـ . . .حَســــرَتـ !یَعنـــــی تو که دَر عیـــنِ بودَنَتـــ . . .داشتَنَتــــ را آرزو میکنَمنوشته شده در سه‌شنبه 19 دی‌ماه سال 1391ساعت 02:28 ب.ظ توسط شادی نظرات (127)